Hướng dẫn thanh toán

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thanh toán qua website bằng cách dùng thẻ Visa, MasterCard và Paypal. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ tiếp nhận những hình thức thanh toán khác để phục vụ tốt hơn quý bà con đồng hương.