1. Điểm là gì?

Điểm là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ tại website foods.miratran.com của Mira Tran Foods. Với mỗi sản phẩm, 10 điểm
sẽ được tích luỹ cho mỗi $1. Khi thanh toán, 100 điểm sẽ đổi ra giá trị tương đương $1. Ví dụ: khi quý đồng hương mua hàng với 4 sản phẩm trong giỏ và giá tổng cộng là $98, quý đồng hương sẽ nhận được 980 điểm.

2. Thời hạn hiệu lực của điểm/điểm của tôi có hết hạn không?

Điểm trong tài khoản Khách Hàng sẽ hết hạn sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch tích/tiêu bằng thẻ gần nhất.

3. Làm thế nào để tôi có thể tích điểm?

Khi quý đồng hương mua hàng tại website của chúng tôi, quý đồng hương chỉ cần đăng ký thông tin bao gồm Tên – Số Điện Thoại – Địa chỉ nhận hàng (nếu có) một lần đầu tiên, hệ thống sẽ tích điểm cho tất cả các lần mua sắm tiếp theo.

4. Nếu thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản, thì tôi có được tích điểm không?
Có.

6. Điểm đã tích khi nào có thể sử dụng?

Quý vị đồng hương có thể sử dụng điểm cho đơn hàng tiếp theo.

7. Tỷ lệ quy đổi điểm như thế nào?

Với mỗi 100 điểm sẽ được qui đổi ra $1. Khi thanh toán trên website của chúng tôi, nếu tổng số điểm hiện có của quí đồng hương là 600 điểm và tổng đơn hàng là $54, quí đồng hương có thể đổi 600 điểm cho $6. Vậy là tổng đơn hàng của quí đồng hương chỉ còn $48.

8. Tôi có thể đổi điểm ra tiền mặt không?

Không. Điểm có thể được sử dụng để thanh toán hàng hóa thay cho tiền mặt, nhưng không thể quy đổi ra để nhận tiền mặt.

9. Số điểm tối đa được tiêu mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Khách hàng được tiêu số điểm bất kỳ trong phạm vi số dư tài khoản.

10. Để khiếu nại về điểm hay giao dịch thì tôi cần làm gì?

Quý đồng hương vui lòng liên hệ qua các kênh liên lạc của chúng tôi.